Søg
Close this search box.

Mere om os

Om PARK NORD

Idéen bag

Om Os

Idéen med etablering af Park Nord som en lokal erhvervsaktivitet i Sæby er opstået som en naturlig afledning af mange års interesse for erhvervsudvikling på grundlag af iværksætteri. Interessen er at selvstændige erhvervsdrivende kan være med til at skabe vækst i lokalområdet.

Park Nord er opstået ud fra en ide, som indehaverne af nogle lokale virksomheder fik, da det for offentligheden stod klart, at Frederikshavn Kommune havde planer om at sælge den tidligere kommuneskole Volstrup Skole.

Volstrup Skole pryder området overfor Trafikcenter Syd ved rundkørslen ud til motorvejen, med sine røde tegltage.

Holdningen hos de nuværende ejere af Park Nord var entydigt den, at bygningerne skulle købes og omdannes til en Business Park, da bygningerne er yderst velgenet til dette formål.

I kommuneplanen er området fremadrettet udpeget til vækstområde i lokalområdet Sæby. I den lokalplan der er udarbejdet for området og projektet, er det målsætningen, at udleje kontorlokaler, lagerfaciliteter og værksteder, samt opmagasinering af materialer m.v. såvel indendørs som på friland. Udlejning af lokaler er både til erhvervsvirksomheder og iværksættere. Opbevaring/boksleje kan også benyttes af private.

I samarbejde med de virksomheder der lejer en eller anden form for lokale i Park Nord, er det ejernes erklærede mål at opbygge et fællesskab omkring de kompetencer som lejerne i fællesskabet til enhver tid vil udgøre. Dette fællesskab skal på sigt udmynte sig i en erhvervsmæssig styrke, der afspejler billedet i lokalsamfundet, og kan løse så godt som ethvert erhvervsmæssigt problem ved henvendelse til Park Nord.

I receptionsområdet der er centralt placeret i bygningerne, vil lejerne kunne få løst opgaver som f.eks. gæstemodtagelse med henvisning til virksomhedens kontor eller til modtagelse i et af husets møderum. Endvidere tilbyder receptionen tjenesteydelser kontorservice, herunder fakturering, renskrivning, bogføring, kopiering, kontorlogistik m.v.

Intentionen er at skabe et tidsaktuelt og mangfoldigt erhvervsmiljø for lejerne i Park Nord. Tanken er, at lejerne på sigt vil få en følelse af et erhvervsmæssigt 

fællesskab med tætte relationer der gør, at virksomhederne i stedet for at flytte fra Sæby på grund af vækst hellere vil blive på stedet og fortsætte væksten i Park Nord. Det er målet at samle Business Parkens lejere til fællesmøder, for på denne måde at styrke fællesskabet, og skabe yderligere glæde ved at færdes i huset under ens daglige arbejde. Målet er følelsen af, at alle andre i huset er ens samarbejdspartnere.

Målet med business parken er desuden, at give både forretningsmænd og håndværkere en fællesskabsfølelse og der vil fra første dag blive arbejdet aktivt på at skabe en kultur for åbenhed, imødekommenhed og fællesskab på tværs af brancher, således stedets lejere kan få glæde af hinandens kompetencer.

Altså! Vi satser rigtig meget på, at der skal være en daglig glæde, ved at drive sin egen virksomhed i et fællesskab med andre virksomhedsejere, når det nu alligevel foregår i det samme hus! Volstrup Skole, som er beliggende i udkanten af Sæby, blev for nogle år siden nedlagt. Blandt lokale erhvervsaktører er der en strategisk intention om at skabe et erhvervsmæssigt vækstcenter på området, hvor skolen ligger.

Kontakt Park Nord hvis du vil vide mere om erhvervsparken og leje af lokaler.

“Målet med business parken er overordnet at skabe en kultur for åbenhed, imødekommenhed og fællesskab”

Marta Madsen

Målet

VISION, MISSION OG VÆRDIER

Park Nord er en professionel og imødekommende business park. I samarbejde med lejerne i business parken er missionen den, at skabe ekstra værdi for den enkelte lejer, gennem etablering af et fællesskab, hvor virksomheder kan trække på hinandens og fælles kompetencer.

Park Nord vil i samarbejde med lejerene, sikre business parkens professionelle fremtoning, dette indebærer også at business parken vil opretholde et højt serviceniveau for både mulige lejere, lejere og tidligere lejere.

Endvidere ønsker man, at business parken anvendes til diverse erhvervsmæssige aktiviteter. Andre aktiviteter der kan styrke sammenholdet i lokalområdet ønsker man også at byde velkommen. Denne form for aktiviteter vil kunne afholdes i business parkens fælles faciliteter.

Målet med business parken er overordnet at skabe en kultur for åbenhed, imødekommenhed og fællesskab på tværs af brancher, således stedets lejere kan få glæde af hinandens kompetencer.

Derfor har Park Nord også troværdighed, højt serviceniveau og fællesskab som alt afgørende værdier.

Kontakt Park Nord hvis du vil vide mere om erhvervsparken og leje af lokaler.

Park Nord er opstået ud fra en ide, som indehaverne af nogle lokale virksomheder fik, da det for offentligheden stod klart, at Frederikshavn Kommune havde planer om at sælge den tidligere kommuneskole Volstrup Skole.

Volstrup Skole pryder området overfor Trafikcenter Syd ved rundkørslen ud til motorvejen, med sine røde tegltage.

Holdningen hos de nuværende ejere af Park Nord var entydigt den, at bygningerne skulle købes og omdannes til en Business Park, da bygningerne er yderst velgenet til dette formål.

I kommuneplanen er området fremadrettet udpeget til vækstområde i lokalområdet Sæby. I den lokalplan der er udarbejdet for området og projektet, er det målsætningen, at udleje kontorlokaler, lagerfaciliteter og værksteder, samt opmagasinering af materialer m.v. såvel indendørs som på friland. Udlejning af lokaler er både til erhvervsvirksomheder og iværksættere. Opbevaring/boksleje kan også benyttes af private.

I samarbejde med de virksomheder der lejer en eller anden form for lokale i Park Nord, er det ejernes erklærede mål at opbygge et fællesskab omkring de kompetencer som lejerne i fællesskabet til enhver tid vil udgøre. Dette fællesskab skal på sigt udmynte sig i en erhvervsmæssig styrke, der afspejler billedet i lokalsamfundet, og kan løse så godt som ethvert erhvervsmæssigt problem ved henvendelse til Park Nord.

I receptionsområdet der er centralt placeret i bygningerne, vil lejerne kunne få løst opgaver som f.eks. gæstemodtagelse med henvisning til virksomhedens kontor eller til modtagelse i et af husets møderum. Endvidere tilbyder receptionen tjenesteydelser kontorservice, herunder fakturering, renskrivning, bogføring, kopiering, kontorlogistik m.v.

Intentionen er at skabe et tidsaktuelt og mangfoldigt erhvervsmiljø for lejerne i Park Nord. Tanken er, at lejerne på sigt vil få en følelse af et erhvervsmæssigt

fællesskab med tætte relationer der gør, at virksomhederne i stedet for at flytte fra Sæby på grund af vækst hellere vil blive på stedet og fortsætte væksten i Park Nord. Det er målet at samle Business Parkens lejere til fællesmøder, for på denne måde at styrke fællesskabet, og skabe yderligere glæde ved at færdes i huset under ens daglige arbejde. Målet er følelsen af, at alle andre i huset er ens samarbejdspartnere.

Målet med business parken er desuden, at give både forretningsmænd og håndværkere en fællesskabsfølelse og der vil fra første dag blive arbejdet aktivt på at skabe en kultur for åbenhed, imødekommenhed og fællesskab på tværs af brancher, således stedets lejere kan få glæde af hinandens kompetencer.

Altså! Vi satser rigtig meget på, at der skal være en daglig glæde, ved at drive sin egen virksomhed i et fællesskab med andre virksomhedsejere, når det nu alligevel foregår i det samme hus! Volstrup Skole, som er beliggende i udkanten af Sæby, blev for nogle år siden nedlagt. Blandt lokale erhvervsaktører er der en strategisk intention om at skabe et erhvervsmæssigt vækstcenter på området, hvor skolen ligger.

Kontakt Park Nord hvis du vil vide mere om erhvervsparken og leje af lokaler.

Derfor skal du vælge os

Hvorfor Park Nord?

Du skal vælge Park Nord til din virksomhed hvis du har brug for plads til at vokse.

I Park Nord byder vi velkomne til iværksættere og virksomheder som ønsker at flytte fra køkkenbordet og ud blandt andre virksomheder. Vi byder også velkomne til etablerede virksomheder, som ønsker et sted med optimale muligheder for at vækste.

I Park Nord stræber vi efter fællesskab og byder derfor velkome til en bred vifte af virksomheder fra forskellige lejere.

Kontakt Business Pars Sæby Syd, hvis du har interesse i et lejemål, hvor du sammen med business parkens andre lejere, indgår i et erhvervsfællesskab.

Kontakt Park Nord hvis du vil vide mere om erhvervsparken og leje af lokaler.

Hvem er vi?

Organisationen

Lars Andersen

Bestyrelsesformand

Ole Madsen

Næstformand og Driftsleder

Marta Madsen

Bestyrelsesmedlem og Direktør

ERIK BOYE LARSEN

Bestyrelsesmedlem

CHRISTIAN RØDIN-NIELSEN

Bestyrelsesmedlem

Forretningsudvalget består af:

Lars Andersen

Bestyrelsesformand

Ole Madsen

Næstformand og Driftsleder

Marta Madsen

Bestyrelsesmedlem og Direktør

Området

Bygnings-oversigt

Park Nord udgør et areal på ca. 5000 m2, hvoraf ca. 2000 m2 udgør fællesarealer.

​Fællesarealer udgør eksempelvis indgang, trapper og gange, toiletter, kantine, mødelokaler, administrations- og receptionsområde mv.

I forbygningen indrettes kontorområder i forskellige størrelser til liberale erhverv. De bagudrettede bygninger vil i større omfang blive indrettet til håndværkervirksomheder, lager og/eller lettere produktion.

Kontakt Park Nord hvis du vil vide mere om erhvervsparken og leje af lokaler.

Andre som dig

Netværk

I Park Nord har du som lejer mulighed for, at indgå i forskellige netværk, som er faciliteret af business parken. Der oprettes forskellige interne netværk, der kan have både faglig og social karakter. Af faglige netværk kan nævnes marketing, It-netværk mv.

​​Nætværk oprettes for at fordre fællesskab i business parken, se Vision, Mission og Værdier.

​Specifikke netværk søges oprettet efter ønske fra lejerne. Fag-specifikke netværk, der rækker ud over Park Nords lejere kan også faciliteres. 

Kontakt Park Nord hvis du vil vide mere om erhvervsparken og leje af lokaler.

Lokalplan

Der er udarbejdet en ny lokalplan for området, heri er det målsætningen, at udleje kontorlokaler, lagerfaciliteter og værksteder, samt opmagasinering af materialer m.v. såvel indendørs som på friland.

​HENT LOKALPLAN

Målet med business parken er overordnet at skabe en kultur for åbenhed, imødekommenhed og fællesskab på tværs af brancher, således stedets lejere kan få glæde af hinandens kompetencer.

Kontakt os

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev